Metodyka oceny poziomu jakości życia w obszarze społecznym na przykładzie województwa pomorskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metodyka oceny poziomu jakości życia w obszarze społecznym na przykładzie województwa pomorskiego

Abstrakt

W niniejszym rozdziale zaprezentowano podstawowe aspekty metodyki oceny poziomu satysfakcji z jakości życia w obszarze społecznym. Wynikiem dokonanej analizy na podstawie skonstruowanego kwestionariusza ankietowego są oceny stopnia ważnosci oraz poziomu satysfakcji z poszczególnych kryteriów tego obszaru, a także sumaryczna ocena stopnia zadowolenia z jakości życia dla różnych okresów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane aspekty doskonalenia organizacji, wyrobów i usług strony 55 - 74
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G.: Metodyka oceny poziomu jakości życia w obszarze społecznym na przykładzie województwa pomorskiego// Wybrane aspekty doskonalenia organizacji, wyrobów i usług/ ed. eds. Małgorzata Szymańska-Brałkowska, Grzegorz Zieliński Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2011, s.55-74
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi