Jakość żywności w łańcuchu wartości usług turystycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość żywności w łańcuchu wartości usług turystycznych

Abstrakt

W niniejszej publikacji przedstawiono analizę obszarów pozwalających na identyfikację czynników oceny jakości wyżywienia w łańcuchu wartości usług turystycznych. Autorzy dokonali analizy specyfiki usługi, wraz z charakterystyką składowych występujących w modelach jakości usług. Na podstawie czterech kluczowych składników dokonali identyfikacji najistotniejszych czynników mogących mieć wpływ na ocene jakości wyżywienia a tym samym przekładajacych się na poziom satysfakcji klienta z całokształtu usługi turystycznej

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO strony 227 - 234,
ISSN: 1732-1565
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zawadzka L., Zieliński G.: Jakość żywności w łańcuchu wartości usług turystycznych// PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. -., nr. Nr 2/1 (2010), s.227-234
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi