Determination of EC50 toxicity data of selected heavy metals toward heterocypris incongruens and their comparison to "direct-contact" and microbiotests - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determination of EC50 toxicity data of selected heavy metals toward heterocypris incongruens and their comparison to "direct-contact" and microbiotests

Abstrakt

W artykule omówiono czułość organizmu Heterocypris incongruens wobec metali ciężkich. Pomimo iż test Ostracodtoxkit F jest dostępny hadlowo na rynku od wielu lat to brak jest danych na temat czułości i selektywności tego organizmu, a dane na ten temat są niezbędne podczas interpretowania wyników oznaczeń toksyczności chronicznej próbek gleb i osadów. Wyniki LC50 oraz EC50 zostały też porównane z danymi innych handlowo dostępnych testów bezpośredniego kontaktu oraz mikrobiotestów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT nr 174, strony 509 - 516,
ISSN: 0167-6369
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kudłak B., Wolska L., Namieśnik J.: Determination of EC50 toxicity data of selected heavy metals toward heterocypris incongruens and their comparison to "direct-contact" and microbiotests// ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT. -Vol. 174, nr. no.1-4 (2011), s.509-516
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 104 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi