Rapid test for ionic liquids toxicity evaluation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rapid test for ionic liquids toxicity evaluation

Abstrakt

W literaturze przedmiotu dostępne są dane na temat toksyczności cieczy jonowych, szczególności tych mających zastosowanie przemysłowe, gdzie toksyczność wyrażana jest jako EC50 mierzone względem konkretnego organizmu np. Vibrio fischeri, Daphnia magna itp. Z uwagi na taksonomiczne zróżnicowanie osadu czynnego nie jest możliwe bezpośrednie wnioskowanie na temat toksyczności cieczy jonowych w stosunku do osadu czynnego na podstawie tych danych. W niniejszej publikacji podjęta została próba zdefiniowania toksyczności grupy cieczy jonowych w stosunku do osadu czynnego jako biocenozy z wykorzystaniem testu hamowania pobierania tlenu przez obecne w nim organizmy. Ponadto podjęto próbę porównania wpływu tych cieczy jonowych na osad czynny pochodzący z różnych źródeł.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers : Advances in Chemical and Mechanical Engineering, Gdańsk, 20th-22nd May 2010 strony 306 - 311
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Piszora M., Jungnickel C., Markiewicz M., Łuczak J., Stolte S.: Rapid test for ionic liquids toxicity evaluation // 13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers : Advances in Chemical and Mechanical Engineering, Gdańsk, 20th-22nd May 2010/ ed. ed. C. Fijało. - Gdansk University of Technology. Gdańsk: GUT, 2010, s.306-311
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi