Diagnostics of induction motors by means of current supplying measurements - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diagnostics of induction motors by means of current supplying measurements

Abstrakt

Składowe prądu zasilającego silnik, które związane są z uszkodzeniami łożysk są małe w porównaniu z dominującą składową sieciową. Zaproponowano układ pomiarowy do ich pomiaru i przedstawiono wyniki badań diagnostycznych na obiektach rzeczywistych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Machine Engineering nr 3, strony 174 - 181,
ISSN: 1895-7595
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Swędrowski L.: Diagnostics of induction motors by means of current supplying measurements// Journal of Machine Engineering. -Vol. 3., nr. 1-2 (2003), s.174-181
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi