Diagnoza stanu i kierunków rozwoju usług Inteligentnych Systemów Transportu w Polsce na podstawie badań ankietowych interesariuszy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diagnoza stanu i kierunków rozwoju usług Inteligentnych Systemów Transportu w Polsce na podstawie badań ankietowych interesariuszy

Abstrakt

Na przestrzeni ostatnich lat możemy obserwować intensyfikację wdrożeń z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w polskich miastach. Trwają również prace nad wdrożeniami środków ITS na drogach krajowych w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR). W przedsięwzięciu Rozwój Innowacji Drogowych, w projekcie RID-4D „Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego” dokonano oceny aktualnego stanu wdrożeń usług ITS, między innymi w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone pośród instytucji związanych obszarem transportu. Dokonano identyfikacji korzyści i zapotrzebowania na poszczególne usługi ITS oraz zakres obecnego i możliwego współdzielenia usług pomiędzy interesariuszami.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XI Poznańska Konferencja Naukowo-Techniczna "Polskie projekty transportowe - doświadczenia, badania i przyszłość" strony 379 - 390
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Oskarbski J., Marcinkowski T., Mowiński K., Gumińska L., Oskarbska I.: Diagnoza stanu i kierunków rozwoju usług Inteligentnych Systemów Transportu w Polsce na podstawie badań ankietowych interesariuszy// XI Poznańska Konferencja Naukowo-Techniczna "Polskie projekty transportowe - doświadczenia, badania i przyszłość"/ ed. dr inż. A. Krych Poznań: , 2017, s.379-390
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi