Dimensional accuracy and roughness of lamellas when sawing frozen wood - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dimensional accuracy and roughness of lamellas when sawing frozen wood

Abstrakt

Przedstawiono wpływ obniżania temperatury drewna sosnowego (-5°C i -20°C) i prędkości posuwu na dokładność wymiarową deszczułek oraz chropowatość powierzchni po przecinaniu. Badania prowadzono na pilarce ramowej wielopiłowej PRW15M z użyciem cienkich pił z ostrzami stellitowanymi. Otrzymywane wyniki odnoszono do wyników przecinania drewna o temperaturze +18°C. Profil grubości określano metodą kontaktową z pomiarem ciągłym na długości elementu, a chropowatość powierzchni mierzono za pomocą profilometru. Spadek temperatury drewna wywołuje spadek dokładności przecinania lecz zarazem otrzymane powierzchnie cechują się niższą chropowatością.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Orłowski K., Sandak J.: Dimensional accuracy and roughness of lamellas when sawing frozen wood// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi