Discrete-time predictive control design based on overparameterized delay-plant models and identified cancellation order. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Discrete-time predictive control design based on overparameterized delay-plant models and identified cancellation order.

Abstrakt

Praca dotyczy uogólnionego sterowania predykcyjnego (GPC) obiektami opisanymi dyskretnoczasowymi modelami CARIMA z uproszczeniami (nieminimalnych, przeparametryzowanych) oraz o niezerowym opóźnieniu transportowym. Optymalne sterowanie predykcyjne wyznacza się na podstawie minimalnowariancyjnego oszacowania przyszłej odpowiedzi sterowanego obiektu. Poprzez analizę warunków rozwiązywalności zadania syntezy sterownika GPC, sformułowano szereg lematów pozwalających na dekompozycję trójwymiarowej przestrzeni projektowych parametrów tego sterownika (horyzontów sterowania i obserwacji). Opisano typy rozwiązań, odpowiadających poszczególnym obszarom przestrzeni parametrów. Zbadano własności zamkniętego układu sterowania, skupiając się na zagadnieniu stabilności. Sformułowano analityczne warunki zapewnienia układowi GPC stabilności poprzez dobór parametrów projektowych. Rozważono trzy przypadki wielomianów stopnia zerowego (DB) oraz wielomianów stopnia pierwszego i drugiego. Podano numeryczne (symulacyjne) przykłady, które potwierdzają, iż dobór projektowych parametrów GPC pozwala na zapewnienie projektowanemu układowi wymaganego zapasu stabilności przy racjonalnie ukształtowanych sygnałach sterujących oraz tylko nieznacznie zmniejszonej szybkości sterowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Suchomski P.: Discrete-time predictive control design based on overparameterized delay-plant models and identified cancellation order. // // Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. - Vol. 15 nr 3 (2005), s. 5-34 : 13 rys., 4 tab. - Bibliogr. 109 poz. - ISSN 1641-876X Dyskretnoczasowe predvkcvjne projektowanie oparte na nadparametrvzowanych modelach obiektów z opóźnieniem oraz na identyfikowanym rzedzie upraszczania.. -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi