Distribution and concentration of heavy metals in ash during thermal process sewage sludge - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Distribution and concentration of heavy metals in ash during thermal process sewage sludge

Abstrakt

Każdego roku na świecie, obserwuje się znaczący wzrost produkcji osadów ściekowych. Przykładowo w 2006 roku, w Polsce ich ilość osiągnęła 1 mln ton w przeliczeniu na sucha masę, w tym ok. połowa pochodziła z oczyszczalni komunalnych. Problem ich zagospodarowania stanowi przedmiot zainteresowania wielu instytucji zajmujących się ochroną środowiska, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Ich dotychczasowe wykorzystania polegało głównie na zagospodarowaniu przyrodniczym lub rolniczym - w mniejszym stopniu w sektorze budowlanym. Zmiany wymogów prawnych i środowiskowych wywołują konieczność poszukiwania nowych rozwiązań wykorzystania lub unieszkodliwiania osadów ściekowych. Koncepcja termicznego unieszkodliwiania (spalania), poprzedzona wstępnym suszeniem, w znacznym stopniu przyczynia się do redukcji objętości narastających ilości osadów ściekowych. Tego typu technologia nie eliminuje jednak zagrożeń ze strony obecnych w osadach metali ciężkich. W wyniku spalenia nie eliminuje się metali, a jedynie zmienia się formy chemiczne ich występowania - najczęściej w bardziej stabilne. W pracy podjęto próbę przeanalizowania dystrybucji wybranych metali ciężkich (Zn, Cu, Cd i Pb) w popiołach powstałych ze spalenia osadów ściekowych, w zależności od temperatury wstępnego suszenia (105 - 300 C).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Instal strony 0 - 0,
ISSN: 1640-8160
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Haustein E., Quant B., Krawczyk M.: Distribution and concentration of heavy metals in ash during thermal process sewage sludge// Instal. -., nr. nr 3 (2008), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi