Ekstrakcja sekwencyjna w ocenie mobilności metali ciężkich w popiołach a wpływ temperatury suszenia osadów ściekowych przed ich spaleniem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekstrakcja sekwencyjna w ocenie mobilności metali ciężkich w popiołach a wpływ temperatury suszenia osadów ściekowych przed ich spaleniem

Abstrakt

Dotychczas metody unieszkodliwiania wytwarzanych osadów ściekowych ograniczały się do ich zagospodarowania przyrodniczego lub rolniczego. Zmiana wymagań prawnych i środowiskowych spowodowała konieczność poszukiwań nowych sposobów ich unieszkodliwiania. W oparciu o dyrektywy zawarte w ramach UE, Polska powinna stopniowo wdrażać nowe technologie. M.in. koncepcja termicznej utylizacji w połączeniu z współsuszeniem, stanowi alternatywę odnośnie zmniejszenia narastających ilości wytwarzanych i zdeponowanych osadów ściekowych. Tego typu technologia nie eliminuje problemu zagęszczenia m.in. metali ciężkich w uzyskanym materiale jakim jest popiół a jedynie prowadzi do związania je w formy bardziej stabilne, ograniczając w ten sposób stopień szkodliwości dla środowiska naturalnego.Podstawą pracy badawczej były popioły uzyskane na drodze ich termicznego przekształcenia w połączeniu z zmiennymi warunkami suszenia. Materiał wyjściowy stanowił osad przefermentowany pochodzący z Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Wschód", zlokalizowanej w woj. pomorskim. Zastosowanie analizy sekwencyjnej w odniesieniu do metali ciężkich, umożliwiło określenie ich zdolności do przemieszczania oraz tworzenia wiązań chemicznych labilnych bądź też mobilnych, których obecność może decydować o stopniu ich biodostępności.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Instal strony 68 - 73,
ISSN: 1640-8160
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Haustein E., Krawczyk M.: Ekstrakcja sekwencyjna w ocenie mobilności metali ciężkich w popiołach a wpływ temperatury suszenia osadów ściekowych przed ich spaleniem// Instal. -., nr. nr 11 (2010), s.68-73
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi