Wwpływ temperatury suszenia osadów ściekowych na specjację metali ciężkich (Zn, Cu, Cd, Pb) = Influence of thermal drying temperature on heavy metal (Zn, Cu, Cd, Pb) speciation in sewage sludge - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wwpływ temperatury suszenia osadów ściekowych na specjację metali ciężkich (Zn, Cu, Cd, Pb) = Influence of thermal drying temperature on heavy metal (Zn, Cu, Cd, Pb) speciation in sewage sludge

Abstrakt

Przedstawiono wpływ temperatury suszenia osadów ściekowych na zmiany specjacji metali ciężkich oraz określono stopień mobilności metali ciężkich w aspekcie ich późniejszego zagospodarowania. Ekstrakcja sekwencyjna metali ciężkich została wykonana wg schematu Tessier'a.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Krawczyk M., Kowalik P., Haustein E., Kulbat E.: Wwpływ temperatury suszenia osadów ściekowych na specjację metali ciężkich (Zn, Cu, Cd, Pb) = Influence of thermal drying temperature on heavy metal (Zn, Cu, Cd, Pb) speciation in sewage sludge // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi