Dokładne generowanie wektora napięcia wyjściowego w falowniku napięcia z modulacją szerokości impulsów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dokładne generowanie wektora napięcia wyjściowego w falowniku napięcia z modulacją szerokości impulsów

Abstrakt

W artykule dokonano analizy wpływu parametrów tranzystorów mocy wykorzystanych do budowy falownika napięcia na dokładność generowania wektora napięcia wyjściowego. Zaproponowano metodę modulacji szerokości impulsów, w której zredukowany został wpływ zjawisk związanych z właściwościami tranzystorów mocy na napięcie generowane w falowniku. Przedstawiono przebiegi prądów fazowych falownika, w którym zaimplementowano proponowane rozwiązanie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny nr R. 82, strony 42 - 47,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Lewicki A., Krzemiński Z., Zosiuk B.: Dokładne generowanie wektora napięcia wyjściowego w falowniku napięcia z modulacją szerokości impulsów// Przeglad Elektrotechniczny. -Vol. R. 82., nr. nr 10 (2006), s.42-47
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi