Down-regulation of DNA topoisomerase IIalpha leads to prolonged cell cycle transit in G2 and early M phases and increased survival to microtubule-interacting agents - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Down-regulation of DNA topoisomerase IIalpha leads to prolonged cell cycle transit in G2 and early M phases and increased survival to microtubule-interacting agents

Abstrakt

Inhibitory polimeryzacji mikrotubul wykazują preferencyjną toksyczność wobec komórek mitotycznych. W ramach tego projektu badaliśmy czy oporność komórek ludzkich białaczek na inhibitor mikrotubul, winkrystynę, prowadzi do zmian w regulacji progresji cyklu komórkowego. Nasze wyniki wskazują, że oporności na winkrystynę towarzyszą zmiany w długości fazy G2 i M w nieobecności i obecności inhibitora wrzeciona mitotycznego, nokodazolu. Związane jest to ze zmniejszonym efektem cytotoksycznym nokodazolu podawanego przez krótki czas (12 godzin) ale nie wtedy, gdy komórki poddaje się działaniu związku w sposób ciągły. Analiza metodą immunoblotingu wykazała, że w komórkach opornych na winkrystynę nastąpiło obniżenie zawartości topoizomerazy IIalfa, przy braku istotnych zmian w innych białkach regulujących przejście przez mitozę. Charakteryzacja komórek DC-3F o różnych zawartościach obu izoenzymów topoizomerazy II wykazała, że obniżenie zawartości komórkowej izoenzymu alfa (ale nie beta) wpływa bezpośrednio na progresję cyklu komórek między G2 i M oraz na wrażliwość komórek na nokodazol. Nasze wyniki wskazują na znaczenie izoenzymu alfa topoizomerazy II w późnej fazie G2 i wczesnych fazach mitozy oraz dają dowód na nieznaną do tej pory interakcję pomiędzy topoizomerazą II i związkami hamującymi polimeryzację tubuliny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Składanowski A., Come M., Sabisz M., Escargueil A., Larsen A.: Down-regulation of DNA topoisomerase IIalpha leads to prolonged cell cycle transit in G2 and early M phases and increased survival to microtubule-interacting agents// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi