Dynamic OWL Ontology matching Using Lexical Wordnet-based Measures - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamic OWL Ontology matching Using Lexical Wordnet-based Measures

Abstrakt

Ontologies are often used as a means of describing knowledge and the domain of operation of modern applications. S need arises for the ability to quickly match those ontologies to enable interoperability of such systems. This paper presents an extension to Noy and McGuiness ontology construction methodology which should improve ontology interoperability and a lexicon-based algorithm for merging and aligning of such ontologies stored in the OWL language. the proposed similarity levels are presented and the proposed algorithm is described. results of tests showing the algorithm possibilities are presented.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 56 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management strony 4 - 15,
ISSN: 1732-324X
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Boiński T., Krawczyk H.: Dynamic OWL Ontology matching Using Lexical Wordnet-based Measures// Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management. -., nr. 60 (2012), s.4-15
Bibliografia: test
 1. Boiński, T.: Procedures for merging and alignment of domain ontologies [in Polish], PhD thesis, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology, 2012.
 2. Boiński, T., Budnik, Ł., Jakowski, A., Mroziński, J. and Mazurkiewicz, K.: OCS -domain oriented ontology creation system, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 3B, pp. 35-38, 2009.
 3. Cycorp Inc. (2010), Cyc [Online]. Available at: http://www.cyc.com/cyc
 4. De Nicola, A., Missikoff, M. and Navigli, R.: A software engineering approach to ontology building, Information Systems, Vol. 34, No. 2, pp. 258-275, 2009. otwiera się w nowej karcie
 5. ENISA (2010), Enisa: a European Union Agency -Glossary of Risk Management [Online]. otwiera się w nowej karcie
 6. Euzenat, J. (2006): EON Ontology Alignment Contest [Online]. Available at: http://oaei.ontologymatching.org/2006/ otwiera się w nowej karcie
 7. Euzenat, J. and Valtchev, P.: Similarity-based ontology alignment in OWL-lite, ECAI 2004: 16 th European Conference on Artificial Intelligence, August 22-27, 2004, Valencia, Spain: including Prestigious Applicants of Intelligent Systems (PAIS 2004): proceedings, 2004. otwiera się w nowej karcie
 8. Fellbaum, C.: WordNet: An electronic lexical database, The MIT press, 1998 otwiera się w nowej karcie
 9. Firesmith, D. G.: A Taxonomy of safety-related requirements, International Workshop on High Assurance Systems (RHAS'05), 2005. otwiera się w nowej karcie
 10. Firesmith, D.G.: A taxonomy of security-related requirements, International Workshop on High Assurance Systems (RHAS'05), 2005. otwiera się w nowej karcie
 11. Gennari, J. H., Musen, M. A., Fergerson, R.W., Grosso, W. E., Crubézy, M., Eriksson, H., Noy, N. F. and Tu, S.W.: The evolution of Protégé: an environment for knowledge-based systems development, International Journal of Human-Computer Studies Vol. 58, No. 1, pp. 89-123, 2003. otwiera się w nowej karcie
 12. Gruber, T. R. et al. A translation approach to portable ontology specifications, Knowledge acquisition, Vol. 5, p. 199, 1993. otwiera się w nowej karcie
 13. Guttman, B. and Roback, E. A.: An introduction to computer security: the NIST handbook, DIANE Publishing, 1995. otwiera się w nowej karcie
 14. Hovy, E.: Combining and standardizing large-scale, practical ontologies for machine translation and other uses, Proceedings of the 1 st International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 535-542, 1998.
 15. Jian, N., Hu, W., Cheng, G. and Qu, Y.: Falcon-AO: Aligning ontologies with Falcon, Integrating Ontologies Workshop Proceedings, 2005.
 16. Levenshtein, V. I.: Binary codes capable of correcting deletions, insertions, and reversals, Soviet Physics Doklady, Vol. 10, pp. 707-710, 1966.
 17. Lin, D.: An information-theoretic definition of similarity, Proceedings of the 15 th International Conference on Machine Learning, Vol. 1, pp. 296-304, 1998.
 18. McGuinness, D. L., Van Harmelen, F. et al. OWL web ontology language overview, W3C recommendation, Vol. 10, pp. 2004-03, 2004.
 19. Miller, G. A. and Charles, W. G.: Contextual correlates of semantic similarity, Language and cognitive processes, Vol. 6, No 1, pages 1-28, 1991 otwiera się w nowej karcie
 20. Niles, I. and Pease, A.: Towards a standard upper ontology, Proceedings of the international conference on Formal Ontology in Information Systems, pp. 2-9, 2001. otwiera się w nowej karcie
 21. Noy, N. F., Fergerson, R. and Musen, M.: The knowledge model of Protege-2000: Combining interoperability and flexibility, Knowledge Engineering and Knowledge Management Methods, Models, and Tools, pp. 69-82, 2000. otwiera się w nowej karcie
 22. Noy, N. F., McGuinness, D. L. et al. Ontology development 101: A guide to creating your first ontology, 2001. otwiera się w nowej karcie
 23. Princeton University (2010), WordNet Database Statistics [Online]. Available at: http://wordnet.princeton.edu/wordnet/man/wnstats.7WN.html otwiera się w nowej karcie
 24. Russel, S. and Norvig, P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice hall. 2003
 25. Sommerville, I.: Software Engineering. 8 th , Harlow, UK: Addison-Wesley, 2006
 26. Suárez-Figueroa, M. C. et al (2009): D5. 4.2: Revision and extension of the neon methodology for building contextualized ontology networks, NeOn project [Online].
 27. ŁĄCZENIE ONTOLOGII OWL Z WYKORZYSTANIEM MIAR BAZUJĄCYCH NA WORDNET STRESZCZENIE Ontologie coraz częściej służą jako mechanizm opisu zarówno zgormadzonej wiedzy, jak i samej domeny, na której operuje aplikacja. Ze względu na mnogość do- stępnych rozwiązań zachodzi konieczność umożliwienia dynamicznego łączenia ta-
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi