Działania MSP w zakresie ochrony środowiska naturalnego w kontekście organizacji EURO 2012 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Działania MSP w zakresie ochrony środowiska naturalnego w kontekście organizacji EURO 2012

Abstrakt

Przebadano 300 przedsiębiorstw w Trójmiescie i okolicach. Przedstwiciele ponad 80% firm nie zadeklarowali żadnej działalności związanej z organizacją EURO 2012. Należy jednak przypuszczać, że wraz z zbliżaniem sie terminu mistrzostw Europy coraz więcej firm będzie bezpośrednio zaangażowanych w organizację turnieju. Z firm, które zamierzają działać w tym kierunku, 25% ankietowanych posiada plany inwestycyjne. Przeanalizowano śwaidomość kierownictw firm dotyczącą uwzględnienia w swoich obecnych lub przyszłych działaniach ochrony środowiska naturalnego. Jak wynika z badań, 78% ankietowanych uważa, że działalnośc ich firm nie wpływa na środowisko naturalne. Jest bardzo zaskakujący wniosek, wskazujący na dużą nieświadomośc kierownictwa przedsiebiorstw, gdyż jak wiadomo, działalność każdego przedsiebiorstwa w rózny sposób wpływa na środowisko naturalne. Potwierdza to, że tylko około 20% ankietowanych opracowało i wdrozyło odpowiednie procedury działania w firmach w celu ochrony środowiska naturalnego. Nalezy podkreslić, że kierownictwo firm uwzględnia jednak potrzeby środowiska naturalnego w działaniach swoich firm. Realizowane jest to poprzez wnoszenie koniecznych opłat za korzystanie ze środowiska oraz wystepowanie o niezbędne decyzje wymagane działalnością firmy. Dużą przeszkodą w działalności firm jest długi czas oczekiwania na decyzje wydawane przez organy administracji. Czynniki te stanowią w opinii ankietowanych dodoatkowe obciążenia finansowe. Według firm najwieksztym zagrożeniem w trakcie przygotowań i trwania mistrzostw Europy EURO 2012 jest przewidywany wzrost natężenia ruchu samochodowego. W okresie letnim, przy bezwietrznej pogodzie, zwiekszona emisja zanieczyszczeń z ruchu drogowego może stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i turystów. Dla firm zwiekszony ruch komunikacyjny zonacza dłuże pokonywanie tras i tym samym wymierne straty finansowe. Obawy wykazują przede wszystkim przedstawiciele przedsiebiorsw branży transportowej i budowlanej. Inne zagrożenia naturalne, jakie wymieniają przedsiebiorcy, wynikają z zaistniałych zdarzeń w przeszłości. Do najczęściej wymienianych należą opady atmosferyczne o duzym natężeniu, ekstremalne temperatury powietrza oraz duże prędkości wiatru. Wiekszość przedsiębiorców jest świadoma korzyści wynikających z segergacji odpadów. Większe firmy mają podpisane umowy z wyspecjalizowanymi odbiorcami surowców wtórnych. Odsetek ankietowanych (60%) pokazuje jednak, że można jeszcze zwiekszyć świadomość przedsiebiorców w zakresie segergacji odpadów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
EURO 2012. Czy mała firma na Pomorzu może zyskać? strony 113 - 137
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szpakowska M., Szpakowski W.: Działania MSP w zakresie ochrony środowiska naturalnego w kontekście organizacji EURO 2012// EURO 2012. Czy mała firma na Pomorzu może zyskać?/ ed. eds. Nelly Daszkiewicz, Julita Wasilczuk. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 2010, s.113-137
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi