Potencjał regionu i przedsiębiorstw - uwarunkowania wyjściowe MSP na Pomorzu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Potencjał regionu i przedsiębiorstw - uwarunkowania wyjściowe MSP na Pomorzu

Abstrakt

W rozdziale przeanalizowano potencjał wyjściowy regionu i przedsiębiorstw na Pomorzu w kontekście goszczenia EURO 2012. Analiza została oparta na dostępnych badaniach nt. konkurencyjności regionów, ale także na podstawie badań własnych prowadzonych wśród przedsiębiorców działających w tym regionie. Analizowano przede wszystkim otwartość MSP na wzrost i obierane przez firmy cele, zakładając, że właśnie przedsiębiorstwa o celach wzrostowych, o wysokim potencjale wzrostowym będą skłonne zaangażować się w działania związane z szykowaną imprezą.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
EURO 2012. Czy mała firma na Pomorzu może zyskać? strony 78 - 95
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wasilczuk J.: Potencjał regionu i przedsiębiorstw - uwarunkowania wyjściowe MSP na Pomorzu// EURO 2012. Czy mała firma na Pomorzu może zyskać?/ ed. eds. Nelly Daszkiewicz, Julita Wasilczuk. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 2010, s.78-95
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi