Działanie wyłączników różnicowoprądowych przy podwyższonej częstotliwości prądu różnicowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Działanie wyłączników różnicowoprądowych przy podwyższonej częstotliwości prądu różnicowego

Abstrakt

W artykule przedstawiono charakterystyki działania wybranych wyłączników różnicowoprądowych przy podwyższonej częstotliwości prądu różnicowego i ich wpływ na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Z charakterystyk tych wynika, że wraz ze zwiększającą się częstotliwością prądu różnicowego w różnym stopniu pogarsza się czułość wyłączników różnicowoprądowych. Zwrócono także uwagę, że przy podwyższonej częstotliwości próg fibrylacji przesuwa się w kierunku większych wartości prądu, co jest korzystne i stwarza możliwości zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej przez wyłączniki różnicowoprądowe mimo pogorszenia się ich czułości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
elektro.info strony 80 - 83,
ISSN: 1642-8722
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Działanie wyłączników różnicowoprądowych przy podwyższonej częstotliwości prądu różnicowego// elektro.info. -., nr. nr 10 = 68 (2008), s.80-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi