Dziedzictwo techniki w rozwoju zrównoważonym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dziedzictwo techniki w rozwoju zrównoważonym

Abstrakt

Na podstawie międzynarodowych dokumentów oraz ustawodawstwa polskiego omówiono pojęcie rozowju zrównoważonego w odniesieniu do zasobów dziedzictwa kultury. Przedstawiono metodykę zabytkoznawczej analizy wartościującej - waloryzacji technicznego dobra kultury. Wartości tworzą dwa zbiory: w. kulturalne: tożsamość społeczna, autentyczność, integralność, w. historyczna, w. artystyczna, unikatowość; w. społeczno-ekonomiczne: potencjał ekonomiczny, w. zachowania funkcji, w. użyteczności społecznej, w. edukacyjna, w. estetyczna, w. polityczna. System wartości jest otwarty i uwzględnia w. specjalnego znaczenia, np. różnorodność krajobrazu kulturowego. Zaprezentopwano koncepcję zrównoważonego dziedzictwa techniki oraz zaproponowano definicję dziedzictwa zrównoważonego.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Kultura a zrównoważony rozwój : Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo w świetle dokumentów UNESCO i innych organizacji międzynarodowych strony 205 - 240
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Affelt W.: Dziedzictwo techniki w rozwoju zrównoważonym// Kultura a zrównoważony rozwój : Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo w świetle dokumentów UNESCO i innych organizacji międzynarodowych/ ed. pod red. nauk. R. Janikowskiego, K. Krzysztofka Warszawa: Pol. Komit. ds. UNESCO, 2009, s.205-240
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi