Dziedzictwo techniki - spojrzenie z Gdańska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dziedzictwo techniki - spojrzenie z Gdańska

Abstrakt

We ''Wprowadzeniu'' omówiono proces wyłaniania się współczesnej doktryny dziedzictwa techniki, przywołując pojęcia: środowisko zbudowane, materialne i niematerilane dziedzictwo kultury, dziedzictwo inżynierii, archeologia przemysłu, rynek dziedzictwa, ochrona autentyczności zabytków. Wskazano współczesne zjawiska: fasadyzm, niebezpieczeństwo dewaloryzacji, lekceważenie wartości kulturowych, zanik różnorodności krajobrazu kulturowego Polski. Omówiono działania podejmowane na Politechnice Gdańskiej od 1993 r. w zakresie popularyzacji dziedzictwa techniki i ich prakytczne efekty. Scharakteryzowano konferencję HOT-GO 4 z 2005 r. Jako aneksy opublikowano ''Wstępne uwagi na temat materialnych i niematerialnych wartości gdańskiego dziedzictwa techniki'' Laurenta Levi-Straussa, wicedyrektora Departamentu Kultury UNESCO, oraz ''Przesłanie uczestników międzynarodowej konferencji Heritage of Technology - Gdańsk Outlook 4 w sprawie światowego znaczenia Stoczni Gdańskiej'' w przekładzie autora.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Postęp i nowoczesność w konserwacji zabytków : problemy - perspektywy, Lublin, 2-3 czerwca 2005 strony 232 - 243
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Affelt W.: Dziedzictwo techniki - spojrzenie z Gdańska// Postęp i nowoczesność w konserwacji zabytków : problemy - perspektywy, Lublin, 2-3 czerwca 2005/ ed. red. tomu: Bogusław Szmygin ; oprac. red. B. Klimek ; Polski Komitet Narodowy ICOMOS. Lublin: Politech. Lubelska, 2005, s.232-243
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi