U wrót wartości wirtualnych - dylematy dydaktyczne. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

U wrót wartości wirtualnych - dylematy dydaktyczne.

Abstrakt

Dziedzictwo techniki, przemysłu i inżynierii jest integralnym składnikiem dziedzictwa kulturowego. Jego badanie, dokumentowanie, prezentacja i percepcja wykorzystują technikę informacyjną. Studenci Wydziału Inżynierii Lądowej w ramach przedmiotu ''Kulturotwórcze aspekty budownictwa'' wykorzystują media elektroniczne do realizacji ćwiczeń projektowych.

Waldemar Affelt. (2002). U wrót wartości wirtualnych - dylematy dydaktyczne., 513-521.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Archiwalna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod protektoratem Jego Magnificencji Rektora prof. zw. dr hab. inż. Tadeusiewicza. strony 513 - 521
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Affelt W.: U wrót wartości wirtualnych - dylematy dydaktyczne.// Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod protektoratem Jego Magnificencji Rektora prof. zw. dr hab. inż. Tadeusiewicza./ ed. Lesław H. Haber Kraków: Wydz. Nauk. Społ. Stosow. AGH, 2002, s.513-521

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi