Dzieje latarni w Twierdzy Wisłoujście w świetle badań architektonicznych z roku 2018 History of the Lighthouse of the Wisłoujście Fortress in Light of a 2018 Architectural Study - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dzieje latarni w Twierdzy Wisłoujście w świetle badań architektonicznych z roku 2018 History of the Lighthouse of the Wisłoujście Fortress in Light of a 2018 Architectural Study

Abstrakt

W roku 2018 zespół autorski wykonał badania architektoniczne wieży w Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku w związku z planowanymi pracami konserwatorskimi. Pierwszy raz podjęto metodologiczne badania architektoniczne najstarszej struktury zespołu – wieży-latarni morskiej wzniesionej w 1482, a następnie rozbudowywanej w wiekach XVI–XX. Wyniki badań oraz weryfikacja źródeł historycznych i archeologicznych pozwoliły zrekonstruować 6 głównych etapów budowy. Ustalono, że obecne wejście do wieży jest wtórne, a forma jej zwieńczenia (krenelaż) jest ahistoryczną kreacją zrealizowaną pod koniec lat pięćdziesiątych XX stulecia, nieznajdującą historycznego uzasadnienia. Wyniki badań – pomimo nowych ustaleń – wskazują na wiele dalszych wątpliwości na temat historii, a zwłaszcza przekształceń twierdzy, które do tej pory nie zostały rozpoznane. Dowodzą też konieczności kontynuowania analiz twierdzy poprzez badania architektoniczne i archeologiczne w powiązaniu z badaniami archiwalnymi.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Wiadomości Konserwatorskie - Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków strony 21 - 36,
ISSN: 0860-2395
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Samól P., Hirsch R., Woźniakowski A.: Dzieje latarni w Twierdzy Wisłoujście w świetle badań architektonicznych z roku 2018 History of the Lighthouse of the Wisłoujście Fortress in Light of a 2018 Architectural Study// Wiadomości Konserwatorskie - Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków -,iss. 66 (2021), s.21-36
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.48234/wk66lighthouse
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi