Oratorium zakonne dominikanów w Elblągu (poł. XIII w.) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oratorium zakonne dominikanów w Elblągu (poł. XIII w.)

Abstrakt

Artykuł omawia najstarsze założenie dominikanów w Elblągu będące jednocześnie (obok katedry w Chełmży) najstarszym rozpoznanym i zachowanym sakralnym obiektem kubaturowym na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach. Przedstawiono dwie fazy rozwoju oratorium - późnoromańską (1246-ok.1250) i wczesnogotycką (ok. 1275 r.) wskazując na ich związki artystyczne. Podstawę badań stanowiły autorskie badania architektoniczne obiektu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X-XIII wiek) strony 543 - 554
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Samól P.: Oratorium zakonne dominikanów w Elblągu (poł. XIII w.)// Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X-XIII wiek)/ ed. T. Janiak, D. Stryniak Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2016, s.543-554
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi