Edukacja społeczeństwa opartego na wiedzy. Kurier**2002 nr 5-6 s. 10-11 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Edukacja społeczeństwa opartego na wiedzy. Kurier**2002 nr 5-6 s. 10-11

Abstrakt

Artykuł opublikowano jako materiał do dyskusji przed zaplanowaną na 2003 r.kolejną konferencją naukowa nt. Nauka-Polityka-Biznes. Omawia aktualną sytu-ację społeczną oraz możliwe przemiany społeczeństwa postindustrialnego wspołeczeństwo oparte na wiedzy - uczące się. W artykule przedstawiono ogólnącharakterystykę sytuacji w kraju oraz możliwości i zagrożenia związane z ja-kościowo nowym etapem rozwoju.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi