Efektywność flotacji jonowej i precypitacyjnej mieszaniny jonów cynku i glinu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywność flotacji jonowej i precypitacyjnej mieszaniny jonów cynku i glinu

Abstrakt

Przedmiotem badań była ocena wpływu pH surówki oraz stężenia kolektora na efektywność półperiodycznych flotacji jonowej i precypitacyjnej, zachodzących w roztworach zawierających mieszaniny jonów Zn(II) i Al(III). Stwierdzono, iż w warunkach flotacji jonowej, zachodzących w roztworach kwaśnych, występuje konkurencja pomiędzy flotowanymi kationami w tworzeniu związków z kolektorem. Dla roztworów o pH>11 możliwa jest selektywna flotacja cynku z roztworów zawierających mieszaninę jonów Zn(II) i Al(III).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 338 - 339,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Rybarczyk P.: Efektywność flotacji jonowej i precypitacyjnej mieszaniny jonów cynku i glinu// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. 6 (2012), s.338-339
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi