Usuwanie jonów glinu ze ścieków zawierających jony miedzi i cynku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usuwanie jonów glinu ze ścieków zawierających jony miedzi i cynku

Abstrakt

Glin jest drugim po żelazie najczęściej przetwarzanym metalem w uprzemysłowionych krajach świata. Analiza równowag elektrochemicznych glinu umożliwiła dobór zakresów pH, dla których flotacja glinu może zachodzić z kolektorem anionowym i odpowiednio - kationowym. W wyniku badań stwierdzono, że w zakresie pH 5-9 flotacja precypitacyjna przeważa nad jonową. Ponieważ zużycie kolektora w trakcie flotacji precypitacyjnej jest niższe, jest to zjawisko korzystne z ekonomicznego punktu widzenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
IX Konferencja : Dla miasta i środowiska-Problemy unieszkodliwiania odpadów strony 188 - 191
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Rybarczyk P.: Usuwanie jonów glinu ze ścieków zawierających jony miedzi i cynku// IX Konferencja : Dla miasta i środowiska-Problemy unieszkodliwiania odpadów/ Warszawa: Politechnika Warszawska, 2011, s.188-191
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi