Efektywność funkcjonowania wybranych elementów systemu bankowego w Polsce w okresie transformacji. Cz. 2. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywność funkcjonowania wybranych elementów systemu bankowego w Polsce w okresie transformacji. Cz. 2.

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono nowoczesne metody pomiaru efektywności funkcjonowania banków oraz określono ich przydatność w praktyce gospodarczej. Szczególne znaczenie w ocenie efektywności technicznej przypisano metodzie DEA i HOB. Mimo ich pracochłonności, możliwość określenia czy banki przygotowane są do konkurencji oraz czy mogą osiągać efekty skali, przemawia za szerszym wykorzystanie tego typu metod.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź nr R. 9, strony 129 - 136,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Rzeczycka A., Golawska-Witkowska G.: Efektywność funkcjonowania wybranych elementów systemu bankowego w Polsce w okresie transformacji. Cz. 2.// Pieniądze i Więź. -Vol. R. 9., nr. nr 4 (2006), s.129-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi