Efektywność funkcjonowania wybranych instytucji finansowych - analiza porównawcza spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych i banków spółdzielczych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywność funkcjonowania wybranych instytucji finansowych - analiza porównawcza spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych i banków spółdzielczych

Abstrakt

W pracy zawarto analizę funkcjonowania spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych, szczególną uwagę przypisując ocenie efektywności ich funkcjonowania. Punktem odniesienia jest system bankowy, w szczególności banki spółdzielcze. W wyniku przeprowadzonej analizy, stwierdzono, że SKOK - i mimo niewielkiego wyposażenia kapitałowego, są podmiotami wykazującymi się znaczną dynamiką wzrostu i efektywnością funkcjonowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe : charakterystyka, rozwój, otoczenie : praca zbiorowa strony 360 - 379
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A.: Efektywność funkcjonowania wybranych instytucji finansowych - analiza porównawcza spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych i banków spółdzielczych// Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe : charakterystyka, rozwój, otoczenie : praca zbiorowa/ ed. pod red. Janusza Ossowskiego. Sopot: Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, 2007, s.360-379
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi