Effect of plasma nitrided layers on low-alloy steel on its hydrogen degradation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effect of plasma nitrided layers on low-alloy steel on its hydrogen degradation

Abstrakt

Przedstawiono badania wpływu warstw azotowanych jarzeniowo na stali 34CrAlNi7-10 na jej podatność na niszczenie wodorowe. Wytworzono warstwy azotowane w atmosferach technologicznych o różnym udziale wodoru. Próbki materiału rodzimego i z warstwami azotowanymi poddano próbie rozciągania z małą prędkością odkształcania w środowisku 0,01 N kwasu siarkowego przy polaryzcaji katodowej. Względny spadek plastyczności i charakter przełomu przyjęto za mierniki podatności na niszczenie wodorowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering nr 17, strony 213 - 216,
ISSN: 1734-8412
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zieliński A., Ćwiek J., Błaszkiewicz M.: Effect of plasma nitrided layers on low-alloy steel on its hydrogen degradation// Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering. -Vol. 17., nr. iss. 1/2 (2006), s.213-216
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi