Effective residue-to-binary converter with the Chinese Remainder Theorem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effective residue-to-binary converter with the Chinese Remainder Theorem

Abstrakt

Konwersja liczb z systemu resztowego do systemu binarnego jest podstawową operacją we wszystkich układach cyfrowego przetwarzania sygnałów, które wykorzystują system resztowy. W niniejszej pracy zaproponowano nową metodę konwersji opartą o chińskie twierdzenie o resztach dla modułów 5- i 6-bitowych. Specyficzną cechą nowej metody jest sposób obliczania tzw. współczynnika nadmiaru w formule chińskiego twierdzenia o resztach, co umożliwia pod pewnymi warunkami, redukcję przetwarzanych liczb z zakresu [0,nM) do [0,2M). Takie podejście pozwala na bardzo efektywną sprzętową realizację konwertera. Konieczne są tylko małe pamięci typu ROM i standardowe sumatory binarne. Ponadto możliwa jest realizacja potokowa z częstotliwością ograniczoną opóźnieniem sumatora 1-bitowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 34 - 38,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Ulman Z., Czyżak M.: Effective residue-to-binary converter with the Chinese Remainder Theorem// Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. 12 (2003), s.34-38
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi