Effects of safety barrier life cycle cost factors - identification and analysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effects of safety barrier life cycle cost factors - identification and analysis

Abstrakt

The costs borne by road infrastructure authorities for managing and maintaining road devices such as safety barriers may be very high. This has prompted the need for identifying and analysing in detail all factors that influence the costs of safety barriers throughout their service life. To meet that need, the authors used international experience and field data collected under the LifeRoSE project to define the cost structure and, as a next step, to analyse factors that are relevant to the costs actually incurred.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
MATEC Web of Conferences nr 231, strony 1 - 9,
ISSN: 2261-236X
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kristowski A., Grzyl B., Gobis A., Jeliński Ł.: Effects of safety barrier life cycle cost factors - identification and analysis// MATEC Web of Conferences -Vol. 231, (2018), s.1-9
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1051/matecconf/201823101013
Bibliografia: test
 1. H. Karim, R. Magnusson, K. Natanaelsson, Life-Cycle Cost Analyses for Road Barriers, J. Transp. Eng. 138 pp. 830-851 (2012). doi:https://doi.org/10.1061/(ASCE)TE.1943- 5436.0000391 otwiera się w nowej karcie
 2. K. Jamroz, M. Budzyński, W. Kustra, L. Michalski, S. Gaca, Tools for road infrastructure safety management -Polish experiences, in: Transp. Res. Procedia, pp. 730-739 (2014). doi:10.1016/j.trpro.2014.10.052 otwiera się w nowej karcie
 3. A. Tułecki, M. Szkoda, Koszt cyklu trwałośći LCC jako model decyzyjny modernizacji pojazdów szynowych, Zesz. Nauk. Inst. Pojazdów. 64 pp. 10 (2007)
 4. The Polish Committee for Standardization, PN-EN 60300-3-3 Dependability management -Part 3-3: Application guide. Life cycle costing (2006) otwiera się w nowej karcie
 5. I. Dziaduch, Modele szacowania kosztu cyklu życia: przegląd literatury, Logistyka. (2016)
 6. W. Fabrycky, B.S. Blanchard, Life-Cycle Cost and Economic Analysis (Prentice Hall International Series in Industrial and Systems Engineering, New York, 1991)
 7. M. Chaberek, Makro-i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2002)
 8. S.A. Cooner, Y.K. Rathod, D.C. Alberson, R.P. Bligh, E.R. Stephen, D. Sun, Performance Evaluation of Cable Median Barrier Systems in Texas. Report No. FHWA/TX-09/0-5609-1 (Texas Department of Transportation, 2009)
 9. G.L. Williams, Whole Life Cost-Benefit Analysis for Median Safety Barriers (Transport Research Laboratory, 2007)
 10. H. Karim, Improved Road Design for Future Maintenance -Analysis of Road Barrier Repair Costs. Licentiate Thesis, Royal Institute of Technology, 2008
 11. H. Karim, M. Alam, R. Magnusson, Road Barrier Repair Costs and Influencing Factors, J. Transp. Eng. 137 pp. 349-359 (2011). doi:https://doi.org/10.1061/(ASCE)TE.1943-5436.0000227 otwiera się w nowej karcie
 12. B. Grzyl, A. Kristowski, K. Jamroz, A. Gobis, Methods of estimating the cost of traffic safety equipment's life cycle, MATEC Web Conf. 122 (2017). doi:10.1051/matecconf/20171220 2003 otwiera się w nowej karcie
 13. Ł. Jeliński, K. Jamroz, J. Jamroz, M. Antoniuk, Functionality of road safety devices - identification and analysis of factors, MATEC Web Conf. 122 (2017). doi:10.1051/matecconf/201712202005 otwiera się w nowej karcie
 14. G. Bagiński, Wpływ stosowanych środków i urządzeń BRD na koszty utrzymania dróg, in: II Pomor. Forum Drog., (Gdynia, 2017)
 15. M. Antoniuk, Ł. Jeliński, Badanie wpływu rodzaju otoczenia drogi na liczbę i skutki niebezpiecznych zdarzeń drogowych na przykładzie dróg krajowych województwa pomorskiego (in Polish). Master Thesis (Gdansk University of Technology, 2014)
 16. D. Nycz, Modelowanie i badania numeryczne testów zderzeniowych bariery klasy N2-W4-A na łukach dróg, Wojskowa Akademia Techniczna, 2015
 17. D. Hong, Y. Lee, J. Kim, W. Kim, Development of Traffic Accident Prediction Models, Proc. East. Asia Soc. Transp. Stud. 5 pp. 2046-2061 (2005) otwiera się w nowej karcie
 18. B. Strzebrakowska, Simulation of the impact of dangerous road incidents on driver's loss of time on express roads, MATEC Web Conf. 122 (2017). doi:https://doi.org/10.1051/matecconf/201712202004 otwiera się w nowej karcie
 19. B. Strzebrakowska, Analiza strat czasu użytkowników ruchu na autostradach, wynikających z niespodziwanych zdarzeń drogowych., Gdansk University of Technology, 2016
 20. MATEC Web of Conferences 231, 01013 (2018) https://doi.org/10.1051/matecconf/201823101013 GAMBIT 2018 otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi