Efficient tolerance analysis of continuous-time Gm-C filters - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efficient tolerance analysis of continuous-time Gm-C filters

Abstrakt

W pracy przedstawiono efektywną metodą analizy tolerancji dowolnych filtrów Gm-C. Przedstawiono ogólny model filtrów Gm-C oraz jego opis algebraiczny. Używając tego podejścia, wyprowadzono formuły pozwalające na wyznaczenie odchyłek funkcji przenoszenia filtru spowodowanych odchyłkami wartości elementów filtru od wartości nominalnych. Proponowana metoda charakteryzuje się niewielką złożonością obliczeniową, co pozwala na jej wykorzystanie do przeprowadzania analizy statystycznej filtrów Gm-C. Praca zawiera również przykłady zastosowań opisywanej metody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
International Journal of Electronics and Telecommunications strony 271 - 294,
ISSN: 2081-8491
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kozieł S.: Efficient tolerance analysis of continuous-time Gm-C filters// International Journal of Electronics and Telecommunications. -., nr. 49, z. 3 (2003), s.271-294
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi