Filtry Gm-C czasu ciągłego - ogólna struktura i zastosowania w zagadnieniach analizy i projektowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry Gm-C czasu ciągłego - ogólna struktura i zastosowania w zagadnieniach analizy i projektowania

Abstrakt

W pracy przedstawiono ogólny model filtrów Gm-C czasu ciągłego oraz jego opis macierzowy. Wykazano, że dowolny filtr aktywny tej klasy jest szczególnym przypadkiem zaprezentowanej struktury. Struktura ta jest szczególnie przydatna do analizy i projektowania filtrów Gm-C wysokiego rzędu, między innymi filtrów z wielopętlowym sprzężeniem zwrotnym takich jak Leap-Frog(LF) czy Follow-the-Leader (FLF). W pracy zaprezentowano szereg wyników teoretycznych, w tym oszacowanie rzędu transmitancji na podstawie struktury sieci pasywnej filtru, nową definicję filtrów zmiennych stanu, ogólne formuły określające zakres dynamiczny dowolnych filtrów Gm-C zarówno trybu napięciowego jak i prądowego, a także jawne formuły określające funkcje wrażliwościowe filtrów. Ponadto, przedstawiono przykłady zastosowania modelu do rozwiązywania różnych zagadnień związanych z projektowaniem filtrów, między innymi procedurę generacji kanonicznych struktur filtrów eliptycznych nieparzystego rzędu oraz procedury badania właściwości słabo nieliniowych w sensie rozwinięć w szereg Volterry-Wienera. Z uwagi na sformułowanie macierzowe prezentowany model może być pomocny w tworzeniu systemów komputerowego wspomagania analizy i projektowania filtrów Gm-C.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 683 - 697,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kozieł S., Szczepański S.: Filtry Gm-C czasu ciągłego - ogólna struktura i zastosowania w zagadnieniach analizy i projektowania// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 2 (2003), s.683-697
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi