Ekonomiczne aspekty przystąpienia Polski do strefy euro - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekonomiczne aspekty przystąpienia Polski do strefy euro

Abstrakt

W publikacji określono korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do strefy euro. Przedstawiono czynniki decydujące o przystąpieniu Polski do jednolitego obszaru walutowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia strony 307 - 315
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Rzeczycka A., Golawska-Witkowska G.: Ekonomiczne aspekty przystąpienia Polski do strefy euro// Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia/ ed. red. nauk. Janusz Ostaszewski ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Katedra Finansów. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s.307-315
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi