Ekonomiczne efekty organizacji wielkoformatowych wydarzeń sportowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekonomiczne efekty organizacji wielkoformatowych wydarzeń sportowych

Abstrakt

Przedmiotem rozważań w niniejszej monografii są efekty wywołane organizacją wielkoformatowych wydarzeń sportowych. Pretekstem do podjęcia tej tematyki jest duże zainteresowanie organizacją tych wydarzeń tłumaczone korzystnym oddziaływaniem na gospodarkę gospodarza. Przegląd literatury przedmiotu wskazuje jednak na rozbieżności w tym zakresie pomiędzy oficjalnymi opracowaniami publikowanymi na zlecenie organizatorów oraz niezależnymi, akademickimi opracowaniami. Podczas gdy te pierwsze wskazują na jednoznacznie korzystne efekty organizacji wielkoformatowych wydarzeń sportowych, te drugie charakteryzują się w tym względzie daleko idącą wstrzemięźliwością. Rozważania zawarte w monografii miały w założeniu autora służyć realizacji kilku celów:  określeniu atrybutów i zdefiniowania pojęcia wydarzenia wielkoformatowego.  przeanalizowaniu wielu różnych wielkoformatowych wydarzeń sportowych oddziałujących ex post na wiele ekonomicznych obszarów, zarówno na poziomie państwa, jak i regionu. Dotychczas światowe publikacje odwoływały się do jednej imprezy lub jednej kategorii imprez wielkoformatowych w wielu obszarach oddziaływania lub do wielu wydarzeń w jednym obszarze oddziaływania.  przeprowadzeniu na przykładzie Euro 2012 wyceny trudno mierzalnych efektów wielkoformatowego wydarzenia sportowego, pozwalającego na oszacowanie trudno mierzalnych korzyści netto. Do tej pory w literaturze przedmiotu podejmowano wyłącznie próby szacunków trudno mierzalnych korzyści. W niniejszym opracowaniu zaproponowano koncepcję umożliwiającą wycenę zarówno trudno mierzalnych korzyści, jak i trudno mierzalnych kosztów.  analizie determinant wyceny trudno mierzalnych korzyści i kosztów na przykładzie Euro 2012 w Polsce. Dotychczas przy pomocy metody wyceny warunkowej realizowane były badania determinant gotowości do zapłaty wyłącznie wśród trudno mierzalnych korzyści wielkoformatowych wydarzeń sportowych organizowanych w krajach wysoko rozwiniętych. Choć w zamyśle niniejsza monografia ma charakter naukowy, może okazać się przydatna dla przedstawicieli jednostek samorządowych myślących teraz lub w przyszłości o organizacji takich imprez, dydaktyków podejmujących problematykę organizacji dużych wydarzeń, czy zarządzania obiektami sportowymi, studentów kierunków ekonomicznych oraz kibiców i wszystkich innych, którym bliska jest tematyka szeroko pojętego sportu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Zawadzki K.: Ekonomiczne efekty organizacji wielkoformatowych wydarzeń sportowych. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2017.282 s. ISBN 978-83-7348-708-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 267 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi