Ekotoksyczność jako parametr w ocenie stanu zanieczyszczenia środowiska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekotoksyczność jako parametr w ocenie stanu zanieczyszczenia środowiska

Abstrakt

Różnorodność chemiczna zanieczyszczeń i ich ilość sprawia, że monitoring chemiczny jest bardzo kosztowny i z konieczności ograniczony do oznaczania związków uznanych za wskaźniki chemicznego zanieczyszczenia środowiska. Biorąc pod uwagę względy finansowe, ograniczające ilość możliwych do przeprowadzenia oznaczeń zidentyfikowanych (znanych) zanieczyszczeń środowiskowych oraz względy analityczne należy stwierdzić, że pełna wiedza o poziomie chemicznego zanieczyszczenia środowiska jest praktycznie trudna do osiągnięcia. Dlatego też, tradycyjne chemiczne podejście do oceny zanieczyszczenia środowiska jest od kilku lat uzupełniane przez metody biologiczne, a w ostatnich latach także przez badania ekotoksykologiczne. Zintegrowanie monitoringu chemicznego, opartego o oznaczanie indywidualnych wskaźników chemicznego zanieczyszczenia środowiska z pomiarem parametrów ekotoksykologicznych pozwala uzyskać informacje pełniejszą, o wyższym stopniu spójności, która powinna być w przyszłości podstawą trafniejszych decyzji administracyjnych w odniesieniu do środowiska.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wolska L.: Ekotoksyczność jako parametr w ocenie stanu zanieczyszczenia środowiska// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi