Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia. Część IV : Analiza procesów nagrzewania zespołów hydraulicznych w warunkach szoku termicznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia. Część IV : Analiza procesów nagrzewania zespołów hydraulicznych w warunkach szoku termicznego

Abstrakt

W artykule przeanalizowano procesy nagrzewania zespołów hydraulicznych w warunkach szoku termicznego. Przedstawione bilanse ciepła dla zespołów hydraulicznych: pomp i silników oraz rozdzielaczy suwakowych pokazują jakie parametry, własności i współczynniki należy uwzględniać przy analizie ich nagrzewania. Nieustalone procesy nagrzewania elementów zespołów hydraulicznych wpływają znacząco na ich działanie, gdyż oddziałują na luzy między współpracującymi elementami. Efektywny luz można określić na podstawie przebiegów temperatury elementów ruchomych i nieruchomych zespołu hydraulicznego. Opisana analiza procesów nagrzewania wraz z przedstawionymi bilansami ciepła zespołów jest podstawą do obliczenia efektywnego luzu między współpracującymi elementami. W metodach obliczeniowych efektywnego luzu niezbędna jest znajomość współczynników przejmowania ciepła, masy, powierzchni wymiany ciepła, własności materiałów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Hydraulika i Pneumatyka strony 5 - 9,
ISSN: 1505-3954
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Jasiński R.: Eksploatacja napędów hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia. Część IV : Analiza procesów nagrzewania zespołów hydraulicznych w warunkach szoku termicznego// Hydraulika i Pneumatyka. -., nr. nr 5 (2011), s.5-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi