Ekstrakcja micelarna : dogodna technika izolacji i wzbogacania analitów z ciekłych próbek środowiskowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekstrakcja micelarna : dogodna technika izolacji i wzbogacania analitów z ciekłych próbek środowiskowych.

Abstrakt

Dążność do coraz dokładniejszego poznania składu chemicznego różnych obiektów materialnych oraz procesów, które w nich zachodzą sprawia, że cały czas trwają poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych w zakresie izolacji i/lub wzbogacania analitów przed etapem ich oznaczania. W artykule przedstawiono informacje na temat:- podstaw teoretycznych ekstrakcji micelarnej znanej również jako ekstrakcji punktu zmętnienia,-zalet i ograniczeń tej mało znanej techniki ekstrakcji analitów,-obszaru jej praktycznego wykorzystania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 50 - 53,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kupska M., Rosenberg E., Namieśnik J.: Ekstrakcja micelarna : dogodna technika izolacji i wzbogacania analitów z ciekłych próbek środowiskowych.// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 1 (2012), s.50-53
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 182 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi