Electric properties of an Au-CuPc-Au sandwich system: Direct current and low signal admittance studies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electric properties of an Au-CuPc-Au sandwich system: Direct current and low signal admittance studies

Abstrakt

Praca przedstawia wyniki pomiarów stałoprądowych i niskosygnałowej admitancji układu złoto/ftalocyjanina miedzi/złoto. Obserwowana asymetria charakterystyk stałoprądowych sugeruje, że prąd elektryczny płynący przez układ jest prądem ograniczonym elektrodowo i wydajność wstrzykiwania dziur jest uwarunkowana kolejnością nanoszenia warstw. W przypadku wstrzykiwania dziur przez bardziej regularną międzypowierzchnię (tj. gdy ftalocyjanina miedzi była nanoszona na złoto) zarówno badania stałoprądowe jak i niskosygnałowej admitancji sugerują, że przepływ prądu jest uwarunkowany emisją typu Schottky'ego-Richardsona.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS nr 352, strony 4264 - 4268,
ISSN: 0022-3093
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Jarosz G.: Electric properties of an Au-CuPc-Au sandwich system: Direct current and low signal admittance studies// JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS. -Vol. 352., nr. nr 40-41 (2006), s.4264-4268
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi