Electrochemical methods for corrosion rate determination under cathodic polarisation conditions - a review. Part II - AC methods - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electrochemical methods for corrosion rate determination under cathodic polarisation conditions - a review. Part II - AC methods

Abstrakt

Przedstawiono krytyczny przegląd prac dotyczących wykorzystania metod elektrochemicznych zmiennoprądowych do wyznaczania prądu korozyjnego metali polaryzowanych katodowo. Przedyskutowano stosowanie klasycznej liniowej spektroskopii impedancyjnej (EIS) z użyciem sygnałów pobudzających niskoamplitudowych, a następnie techniki zmiennoprądowe bazujące na sygnałach wysokoamplitudowych, a więc w zakresie nieliniowej charakterystyki polaryzacyjnej elektrody. Przedstawiono możliwości stosowania metody prostowania faradajowskiego (FR) i analizy harmonicznej (AH) wraz z metodami pochodnymi, jak harmoniczna spektroskopia impedancyjna (HIS) i synteza harmoniczna (HS) do monitorowania skuteczności ochrony katodowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CORROSION REVIEWS nr 20, wydanie 3, strony 179 - 200,
ISSN: 0334-6005
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Jankowski J.: Electrochemical methods for corrosion rate determination under cathodic polarisation conditions - a review. Part II - AC methods// CORROSION REVIEWS. -Vol. 20., iss. 3 (2002), s.179-200
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi