Electron collisions with boron trichloride (BCl3) molecules - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electron collisions with boron trichloride (BCl3) molecules

Abstrakt

Przedstawiono wyniki pomiarów absolutnych, całkowitych przekrojów czynnych na rozpraszanie elektronów na drobinach BCl3. Pomiary przeprowadzono w zakresie energii 0.3 - 370eV. Otrzymane wyniki porównano z dostępnymi cząstkowymi przekrojami czynnymi (tj. sprężystym, jonizacyjnym. Przedyskutowano rolę peryferyjnych atomów molekuły, zestawiając wyniki pomiarów całkowitych przekrojów czynnych dla drobin BCl3 i BF3.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Domaracka A., Ptasińska-Denga E., Szmytkowski C.: Electron collisions with boron trichloride (BCl3) molecules// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi