Electronic conductivity in Na2O-FeO-P2O5 glasses. oz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electronic conductivity in Na2O-FeO-P2O5 glasses. oz.

Abstrakt

Zbadano przewodnictwo stałe i zmiennoprądowe w szkłach: 50P2O5-(50-x)FeO-xNa2O i 50P2O5-(50-x)FeO-xCaO, gdzie x zmieniano od 7 do 20mol%. Wykazano,że zamiana CaO na Na2O w małym stopniu zmienia przewodnictwo elektryczne szkieł, co sugeruje, że przewodnictwo w szkłach zawierających Na2O ma charakter elektronowy. Do badania procesów migracji elektronów i jonów zastosowano metodę tarcia wewnętrznego. W widmie tarcia wewnętrznego zaobserwowano dwa maksima, które można przypisać w/w procesom transportu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
SOLID STATE IONICS nr 157, strony 293 - 298,
ISSN: 0167-2738
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Murawski L., Barczyński R., Samatowicz D.: Electronic conductivity in Na2O-FeO-P2O5 glasses. oz. // SOLID STATE IONICS. -Vol. 157., (2003), s.293-298
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi