Electronic structure and charge distribution in DyBa2Cu3O7: The ab initio approach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electronic structure and charge distribution in DyBa2Cu3O7: The ab initio approach

Abstrakt

W pracy wykonano obliczenia kwantowomechaniczne struktury elektronowej nadprzewodzącego materiału DyBa2Cu3O7 (Dy123) metodą FP-LAPW (full potential - linearized augmented plane wave) w ramach formalizmu DFT (density functional theory) stosując przybliżenie GGA (generalized gradient approximation). Ze względu na silne oddziaływania korelacyjne elektronów 4f w atomie Dy zastosowano dodatkowo poprawkę kulombowską U w ramach modelu Hubbarda (GGA+U). W pracy przeprowadzono analizę gęstości stanów elektronowych (DOS), zbadano rozkład ładunku oraz wyznaczono atomowe momenty magnetyczne. Wykonane obliczenia wskazują na większą gęstość stanów na poziomie Fermiego oraz zwiększony transfer ładunku z płaszczyzn miedziowo-tlenowych w porównaniu z dobrze znanym i powszechnie stosowanym w technice materiałem nadprzewodzącym YBa2Cu3O7 (Y123). Pomimo występowania silnego zlokalizowanego momentu magnetycznego Dy4f, indukowane przez ten moment oddziaływania magnetyczne w układzie są stosunkowo niewielkie. Otrzymane rezultaty wskazują na bardzo dobre właściwości nadprzewodzące układu, co jest w zgodzie z danymi eksperymentalnymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS nr 469, strony 1892 - 1897,
ISSN: 0921-4534
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Łuszczek M.: Electronic structure and charge distribution in DyBa2Cu3O7: The ab initio approach// PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS. -Vol. 469, nr. iss. 21 (2009), s.1892-1897
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi