Electronic structure of TbBa2Cu3O7 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electronic structure of TbBa2Cu3O7

Abstrakt

W pracy wykonano obliczenia kwantowomechaniczne struktury elektronowej hipotetycznego materiału TbBa2Cu3O7 (Dy123) metodą FP-LAPW (full potential - linearized augmented plane wave) w ramach formalizmu DFT (density functional theory) stosując przybliżenie GGA (generalized gradient approximation). Ze względu na silne oddziaływania korelacyjne elektronów 4f w atomie Tb zastosowano dodatkowo poprawkę kulombowską U w ramach modelu Hubbarda (GGA+U). W pracy określono strukturę pasmową, przeprowadzono analizę gęstości stanów elektronowych (DOS) oraz wyznaczono atomowe momenty magnetyczne. Tb123 nie został do tej pory zsyntetyzowany jako jednorodna faza. Wyliczona struktura pasmowa jest typowa dla nadprzewodzących związków tlenkowych z rodziny ReBa2Cu3O7 (Re = atom ziem rzadkich). Duży moment magnetyczny Tb4f nie oddziałuje efektywnie z otoczeniem ze względu na swój silnie zlokalizowany charakter. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość pojawienia się nadprzewodnictwa w idealnym, stechiometrycznym układzie TbBa2Cu3O7.

Cytowania

  • 2

    CrossRef

  • 2

    Web of Science

  • 3

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS nr 247, strony 104 - 108,
ISSN: 0370-1972
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Łuszczek M.: Electronic structure of TbBa2Cu3O7// PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS. -Vol. 247, nr. iss. 1 (2010), s.104-108
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1002/pssb.200945221
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi