Elektrociepłownie w warunkach rynku energii elektrycznej w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elektrociepłownie w warunkach rynku energii elektrycznej w Polsce

Abstrakt

Przedstawiono wybrane problemy obrotu energią elektryczną produkowaną w elektrociepłowniach. Przedstawiono aktualne uwarunkowania prawne wynikające z obowiązku zakupu energii elektrycznej, produkowanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Energii strony 23 - 29,
ISSN: 1425-5960
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bućko P.: Elektrociepłownie w warunkach rynku energii elektrycznej w Polsce// Rynek Energii. -., nr. 4(47) (2003), s.23-29
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi