Elektryczne autonomiczne jednostki trakcyjne na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elektryczne autonomiczne jednostki trakcyjne na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej?

Abstrakt

Zasobniki energii są instalowane na pokładach elektrycznych pojazdów szynowych głównie w celu odzyskiwania energii hamowania. Postęp technologiczny w zakresie energoelektroniki i magazynowania energii umożliwił wykorzystanie energii elektrycznej do autonomicznej jazdy pojazdów w przypadku awarii sieci trakcyjnej oraz na niezelektryfikowanych odcinkach linii. Zastosowanie te mogą być alternatywą dla sieci trakcyjnej i mają miejsca przede wszystkim w tramwajach i trolejbusach oraz rzadziej w systemach kolejowych. W artykule przedstawiono studium zastosowania zasobnikowej jednostki trakcyjnej na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W ramach stu-dium opracowano model symulacyjny w oprogramowaniu Matlab/Simulink i przeprowadzono w nim przejazd teo-retyczny. Na podstawie wyników bilansu energetycznego dobrano zasobnik umożliwiający zasilenie pojazdu na wybranym odcinku PKM.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Transportu Szynowego strony 2638 - 2643,
ISSN: 1232-3829
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Karkosińska-Brzozowska N., Karwowski K.: Elektryczne autonomiczne jednostki trakcyjne na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej?// TTS Technika Transportu Szynowego. -., nr. 12 (2015), s.2638-2643
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi