Energetyczne wykorzystanie biogazu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Energetyczne wykorzystanie biogazu

Abstrakt

Artykuł przedstawia przegląd sposobów wykorzystania biogazu będącego jednym z odnawialnych źródeł energii. Pokazano uproszczony schemat pozyskiwania tego surowca. Przeanalizowany został skład biogazu oraz porównano typy odpadów, z jakich może zostać on uzyskany. Zaprezentowano również możliwości wykorzystania energii zawartej w biogazie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : Energia strony 45 - 52
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Kowalski P., Suchkova I., Buriak J.: Energetyczne wykorzystanie biogazu// Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : Energia/ ed. dr hab. Jacek Leśny prof. nadzw., dr Jędrzej Nyćkowiak Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s.45-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 77 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi