Estimation of flow for tissue perfusion of nutrient liquids in bioreactor. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Estimation of flow for tissue perfusion of nutrient liquids in bioreactor.

Abstrakt

Przedstawione zostały problemy związane z wyznaczaniem pola prędkości w warstwie przyściennej opływanej tkanki miękkiej w bioreaktorze. Warunki brzegowe na powierzchni miękkiej tkanki o właściwościach porowatych zostały w niniejszej pracy sformułowane.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta of Bioengineering and Biomechanics nr 5, strony 526 - 531,
ISSN: 1509-409X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wierzcholski K.: Estimation of flow for tissue perfusion of nutrient liquids in bioreactor. // Acta of Bioengineering and Biomechanics. -Vol. 5., nr. suppl. 1 (2003), s.526-531
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi