Estymator wysokości chwilowej dźwięku w oparciu o jego zespoloną pulsację chwilową - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Estymator wysokości chwilowej dźwięku w oparciu o jego zespoloną pulsację chwilową

Abstrakt

W pracy zaprezentowano oryginalny algorytm estymacji wysokości chwilowej dźwięku. Wykorzystuje on zespolone filtry cyfrowe Hilberta o różnej szerokości pasm przepustowych. W eksperymentach posłużono się filtami nacelowanymi na wyznaczanie częstotliwości krtaniowej (odwrotności okresu drgań strun głosowych) na podstawie zarejestrowanych samogłosek wypowiadanych głosem męskim, żeńskim i dziecięcym. W algorytmie zastosowano estymator zespolonej pulsacji chwilowej działający na składową zmienną obwiedni minimalno-fazowej sygnału odfiltrowanego filtrem Hilberta. Wykonane eksperymenty mogą przyczynić się do powstania w przyszłości nowej metody rozpoznawania mówcy lub do badania deformacji aparatu mowy albo do badania schorzeń krtani.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania nr 1, strony 155 - 157,
ISSN: 0033-2089
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Hermanowicz E., Rojewski M., Zawidzki C.: Estymator wysokości chwilowej dźwięku w oparciu o jego zespoloną pulsację chwilową// Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -Vol. 1., nr. Nr 9 (2011), s.155-157
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi