Etudes d`ecoulement de l`eau a court terme dans le plan des geotextiles. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Etudes d`ecoulement de l`eau a court terme dans le plan des geotextiles.

Abstrakt

Opis stanowiska badawczego i wyniki badań krótkoterminowego przepływu wody w płaszczyźnie geotekstyliów. Badania prowadzono przy zmiennym nacisku normalnym na próbkę i zmiennym gradiencie hydraulicznym. Analizowano aspekty teoretyczne i praktyczne tego rodzaju doświadczeń. Przedstawiono również próbę opisu matematycznego przepływu wody w płaszczyźnie geosyntetyków. Przyjęto układ równań rózniczkowych opisujących stan równowagi ośrodka i ciągłość przepływu wody. Przedstawiono kilka przykładów obliczeń za pomocą metody elementów skończonych, z wykorzystaniem programu Tochnog.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Geotechnica et Mechanica strony 145 - 153,
ISSN: 0137-6365
Język:
francuski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Cichy W., Dembicki E., Dańczak J.: Etudes d`ecoulement de l`eau a court terme dans le plan des geotextiles. // Studia Geotechnica et Mechanica. -., nr. 1-2 (2003), s.145-153
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi