Europejska legitymacja zawodowa inżyniera ma już trzy lata - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Europejska legitymacja zawodowa inżyniera ma już trzy lata

Abstrakt

Omówiono ideę utworzenia Karty Zawodowej Inżyniera. Podano zasady przyznawania oraz korzyści z jej otrzymania. Przedstawiono udział Europejskiej Federacji Inżynierskich Stowarzyszeń Narodowych FEANI oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych inżynierów w Europie, USA, Australii i Kanadzie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technologia i Automatyzacja Montażu nr 91, strony 53 - 54,
ISSN: 1230-7661
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Barylski A.: Europejska legitymacja zawodowa inżyniera ma już trzy lata// Technologia i Automatyzacja Montażu. -Vol. 91., nr. 1 (2016), s.53-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi